Стифадора с документи в ръка

Стифадора с документи в ръка