Митачето прави дървен дорник за рулата ..

Митачето прави дървен дорник за рулата ..