първият контейнер ни затрудни най много ...

първият контейнер ни затрудни най много ...