.....това са от старите водачи на контейнерите......

.....това са от старите водачи на контейнерите......