- да помогнем за капаците - да става по бързо

- да помогнем за капаците - да става по бързо