ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА

Този саит е направен за улеснение на някои хора ( админа и тез-онез ).

Този сайт се роди в главата ни преди много време ,но тогава нямаше нужда да съществува.

Сега е вече наложащо да го има .

Смятаме да сме Ви полезни .

 

Ткр 51

15.01.57

Ктм 6

02.06.73

10т 26

01.09.90

Кк 4

15.01.59

16т 45

06.06.77

Шукрито

05.09.69

Кр 34 14.02.70 Та 5 16.06.54
Ктм 10

14.09.83

Кр 15

26.02.69

 Та 1

19.06.70

20т 9

14.09.62

Та 14

09.03.77

КТМ 8

26.06.71

Христо Вл

28.09.74

Ктм 7

21.03.70

10т 24

27.06.82

Маг 66

10.10.62

Мот 35

09.04.64

Та 3

03.07.73

Кк 3

07.11.70

20т 72

09.04.65

Кр 35

23.07.74

Та 2

20.11.67

Кк 5

20.04.74

Ткр 50

23.07.65

40т 73

05.12.74

Та 16

28.04.60

16т 46

31.07.75

16т47

10.12.57

КТМ 5

28.04.60

Маг 63

31.07.60

Кр 42

10.12.70

Кр 14

28.04.64

Кр 36

10.08.77

Та 11

14.12.72

Кк 6

02.05.82

Ктм 9

24.08.73

Кр 11

26.12.77

Кр 18

03.05.70

Та 4

24.08.69

40т 74

27.12.63

Киро

21.05.72

Радо

31.08.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т А

Л И

М А

Н И

 

Пепа

12.01.74

Донка

10.04.55

Минчо

 

Мариана

18.01.66

Галя

19.04.67

Красимира

 

Елисавета

27.02.58

Радостина

18.06.61

П. Елисеев

02.07.1960

Бонка