Легенда за страниците " Планове" и "Ред"

Механични средства и Вид на товарите

име м.ср. име м.ср. име м.ср.
Диян Н. 20т 9 Иван И. КТМ 5 Милен Д. ТА 1
Стоян Щ. 20т 72 Костадин Т. КТМ 6 Христо В.  ТЖ 3 
Адем Х. 10т 26 Ахмед Ю. КТМ 7 Игнат М. ТА 3
Динко К. 10т 24  Николай В. КТМ 8 Добрин Ч. ТА 4
Диян В. 16т 45 Диян Г. КТМ 9 Кирил А. ТА 6
Мирослав В. 16т 46 Исмаил С. КТМ 10 Румен Г. ТА 11
Хасан М. 16т 47 Петър Н.   Ивайло В. ТА 14
Божидар Г. ткр 50 Кемал М. кр 14 Киро П.  
Николай А. 16т 43 Хюсеин Ш. кр 15 Радостин Д. кк 6
Димчо А. маг 63 Диян В. кр 18 Христо А. кк 3
Янко М.   Красимир П. кр 34 Реджеб М. кк 4
Исмаил Х. 40т 73 Десислав Ж. кр 35 Николай И. кк 5
Щерион К.   Калин Г. кр 36 Радостин Г. Н. хел 1
Кольо И. 40т 74 Йордан Т. кр 42 Пламен К. хел 2
Михаил Г.   Анастас Н.      
           
           
Оборудване об Меден к-т км Профили пф
Ленти лт Баритен к-т ба Биг-бегси бб
Скрап сп Скенер ск почива -
Катанка ка Конт. зареждане кз Медни катоди мк
Контейнери ко Метене(конт) км Почистване пч
Метали ме Дървен матер. дм Зърно зр
Топливо тп Бетонно жел. бж Концентрат кт
Тръби тр Листи , Рула ли , ру Ремонт ре
Кнюпели кн Конт.( малко бр ) к ПВЦ Пв

 

Бележки: 1 - 1 от 1