Легенда за страниците " Планове" и "Ред"

Механични средства и Вид на товарите

име м.ср. име м.ср. име м.ср.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

Оборудване об Меден к-т км Профили пф
Ленти лт Баритен к-т ба Биг-бегси бб
Скрап сп Скенер ск почива -
Катанка ка Конт. зареждане кз Медни катоди мк
Контейнери ко Метене(конт) км Почистване пч
Метали ме Дървен матер. дм Зърно зр
Топливо тп Бетонно жел. бж Концентрат кт
Тръби тр Листи , Рула ли , ру Ремонт ре
Кнюпели кн Конт.( малко бр ) к ПВЦ Пв

 

Рассылка писем

Подпишитесь на нашу рассылку: