Нов списък за преминаващи и през източно п-ще

13.02.2014 00:00

Трябва да на правя списък на тези работници и служители които ще могат да преминават и през Изтока

Това ще е допълнение на предният списък. Така че кажете кой иска да минава и от там ,зада го запиша. 

Когато влезе новият режим ( новата бариера ) , да няма сърдити и неразбрали .

ДО СЕГА ЗАПИСАНИ :

  1. Диян Налбантов                 9. Димчо Атанасов            17. Ахмед Юсуф
  2. Добрин Черелов              10. Исмаил Халил                18.     
  3. Димитър Челебиев         11. Хасан Мехмедов
  4. Донка Илиева                   12.Кемал Мехмед
  5. Радостина Иванова        13. Хюсеин Шабан
  6. Пепа Димова                   14. Реджеб Байрям
  7. Костадин Тодоров         15. Десислав Железов
  8. Румен Генчев                  16. Димитър Кирязов