ДНЕВНА СМЯНА НА 21.01.2015 г.

ВСИЧКИ ДА БЪДАТ В НАРЯДНАТА В 07.30 ч.!!!

1. 40т74, хел2, кк4, ткр50, 16т45, "Кенгуру"/40т73/, биг-бегси на КНТ - ПРИ ПОИСКВАНЕ!!!
2. кк6, Янко, "Хели"/Анастас/, 16т кр/Андрей Ненов/, бутач-ТА6, медни катоди, талиман - Пепа.
3. 16т кр/35/, елкар/кк3/, ТА1-мафи - Хладилен склад.
4. КТМ10, ткр51, "Волва"/5 и 8/, зърно на камиони от 50 маг. за КНТ, талимани - Бонка и Мария.
5. "Фукс"/16т43/, "Волво №3"/КТМ7/, дърва и скрап, талиман - Роси.
6. 17км - 16т кр/Щерион/, ТА/ТЖ3/.
7. 32км - 16т кр/18/.
8. 16т47, 16т кр/34/, ТА3-мафи, тил.кран/маг63/, метали, талиман - Галина.
9. Николай, 10т26 - помпата в полетата на 24 км.
10. ТА4, Михаил, КТМ9, ТА14, кк5, 10т24, 20т9, 20т72 - почистване, сутринта ще уточним къде.