ДОКУМЕНТИ

17.01.2014 09:45

Следните работници : Христо Стойков , Милен Димитров ,Колъо Петров , Диян Налбантов - трябва да представят медицинско свидетелство , шофъорска книжка( нужна е С категория)  и  диплома .Тези документи са нужни за легализиране на свидетелствата им за правоуправление на мобилкранове. Документите да се занесът при Петя.   Срок- 2 дни.