ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

20.01.2014 23:43

Работниците - Динко Кючуков , Кемал Мехмед и Николай Андреев , трябва да представят следните документи-

1.  Медицинско свидетелство за работа с хидравличен багер

2.  Копие от шоф. книжка 

3.  Диплома за образование( средно, основно )

4. Снимка ( в цял ръст и усмихнат) :) :)

Справка при Нач. смяната.