ПЪРВА СМЯНА:

КОРАБНА РАБОТА:
  • 23 км   мк " Матилде А " - контейнери

1.  4 раб ( Ктм 6 , кр 42 , кр 15 , 16т 47 ) , 100т 14 ( 20т 9 ) , 2 ТА ( 2, 3 ) - талиман ( Красимира , Донка 

2.  3 раб ( маг 63 , кр 11 , т кр 50 ) , 40т 74 , 3 ТА ( 4 , 5 , 11 ) - талиман ( Пепа )

СТИФНА РАБОТА:

1.  16т кр ( 14 ) - метали - талиман ( Радостина )

2.  N раб ( всички свободни ) , 2 бр КТМ ( 8 , 10 ) - продължаваме да преработваме слънчогледа в  68-69 маг.

3.  1 водач ( ? ) на ВЛ.- разпръскване на луга по пътя ( ако има нужда )