ПЪРВА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
 • 21 км  мк " Сън Райз " - сол на камиони
 1. 4 раб ( 16т 46 , ТА 11 , 16т 43 , 10т 26 ) , 10т 26 ( 24 ) , Бобкат ( КТМ 10
 • 31 км  мк " ХОЛМСК " - кнюпели на камиони
 1. 5 раб ( ткр 51 , кк 3 , ткр 50 , ТА 1 , ТА 5 ) , 20т ел кр ( 74 ) - талиман ( Красимира
 2. 5 раб ( Киро , ТА 3 , кк 6 , 16т 45 , КТМ 8 ) , 20т ел кр ( 72 ) - талиман ( Галя ) , Експедитор ( Радостина
СТИФНА РАБОТА : 
 1. 2 раб ( кр 15 , КТМ 6 ) , 16т кр ( 35 ) , мот ( кр 14 ) - медни катоди - талиман ( Пепа
 2. 3 раб ( кк 4 , кк 5 , ТА 4 ) , 16т кр ( 42 ) , ткр ( 73 ) - метали на камиони - талиман ( Донка
 3. 2 раб ( мот 35 , ТА 14 ) - какао на терминала - смяна от 08.00 до 17.30 часа
 4. 16т 45 ( 16т 47 ) , КТМ 3 ( 9 ) - скрап , д.материал 
 5. 1 ТА ( 2 )- конт. терминал 
 6. 16т кр ( 11 ) - метали на КНТ