ПЪРВА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :       НАРЯДА ЩЕ ПРЕТЪРПИ УТРЕ ПРОМЯНА МОЖЕ БИ .....
 • 21 км  мк " БЛУ СКАЙ " - д. материал
 1. 10т 24 ( 45 ) , Фукс ( КТМ 10 ) - ще има "любител" докери в хамбара
 • 19 км   мк " СТРАНДЖА " - кнюпели 
 1. 5 раб ( ткр 51 , 10т 26 , КТМ 9 ,  ) , 20т елкр ( 72 ) - талиман ( 
 2. 5 раб ( КТМ 6 , ТА 1 , кк 5 ,  ) , 20т елкр ( 74 ) - талиман ( ) 

Трябва да се закара инвентар от Западно на КНТ- греди , синджири .

 • 23 км   мк " ЕКВАТОР " - контейнери 
 1. 2 раб ( Киро , 16т 47 ) , 100т 14 ( 9 ) , 3 ТА ( 5 , 14 , 16  ) - талиман ( Галя
 2. 3 раб ( маг 63 , КТМ 5 , кр 14  ) , 40т 73 , 2 ТА ( 2 , 4  ) - талиман ( Красимира
 • 31 км   мк " ХОЛМСК " - кнюпели 
 1. 4 раб ( ТА 11 , ткр 50 , кк 3 , КТМ 8  ) , 20т елкр ( 46 ) 16т кр ( 35 ) - талиман ( Елисавета  ) 
 2. 4 раб ( мот 35 , маг 66 , кк 4 , ТА 3  ) , 20т елкр ( 43 ) , 16т кр ( 42 ) - талиманПепа ), Експедитор ( Донка
СТИФНА РАБОТА : 
 1. 1 раб ( кк 6 ) , 16т кр ( 34 ) , мот ( 15 ) - талиман ( Радостина )
 2. 4 раб ( ) , мот ( ) - митническа проверка
 3. 2 раб ( ) -водачи на елкари - какао