ПЪРВА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА : Донесете си документите за правоспособност.Ще ги ксерокопираме.
 • 21 км  мк " НАВАЛ " - скрап
 1. 1 раб ( маг 63  ) , 10т 24 ( 16т 47 ) , КТМ ( 5 )
 2. 1 раб ( ТА 14 ) , 16т 45 ( 46 ) , "ФУКС" ( КТМ 10 )
СТИФНА РАБОТА :
 1. 4 раб ( кр 36 , мот 35 , кр 42 , ТА 1 ) , Елкр 33 ( 72 ) - талиман ( Стефка ) , експедитор ( Галя )
 2. 1 раб ( Киро ) 16т кр ( 35 ) - метали - талиман ( Пепа )
 3. 2 ТА ( 5 , 16  ) - на К.терминал
 4. 16т кр ( ? ) - метали на КНТ
 5. 1 ТА ( 2 ) , 7т кр ( 11 ) - преместване на части от КНТ
 6. 1 талиман ( Радостина ) - на К.терминал
 7. КТМ - КНТ при поискване
 8. Ремонт :   а) 7т кр ( 34 ) - Кафалиев  
 9. б40т73-ел   механици                                                                                                                                                                                                                                                                  
 10. в) 1 ТА ( 3 ) - при Чавдар  в  ТОР 
 11. с) Кранист ( 16т 43 ) - ремонта на лентите                                     
 12. д) Водач на трактор ( КТМ 6 ) - при поискване за поливане                                                                                                               
 13. Почистване : а) 4 раб ( кк 3 , кк 5 , маг 66 , ткр 50 ) , мот ( кк 6 ) - сортиране и рязане на д.материал
 14. б) 5 раб ( ткр 51 , ТА 4 , ТА 11 , 10т 26 , КТМ 9 ) , КТМ ( 8 )  - шнека на 67-69 маг