ПЪРВА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :  - в 14 .00 часа инструктаж в нарядната
 • 21 км  мк " АЙСЕНУР " - скрап насипно 
 1. 2 раб ( КТМ 7 , Павката  ) , 10т 24 ( 20т 72 ) , 16т 45
 • 23 км  мк " ЕКВАТОР " - контейнери
 1. 3 раб ( кр 36 , 40т 73 , кр 11 ) , 100т 14 ( 9 ) , 3 ТА (  2 , 3 , 14 ) - талиман ( Донка
 2. 4 раб ( 16т 46 , маг 66  , 10т 26 , кк 5 ) , 40т 74 , 2 ТА ( 5 , 16 ) - талиман ( Красимира
 • 24 км   мк " КРАФТ " - цимент през кош
 1. 1 раб ( ткр 50  ) , 16т 47
СТИФНА РАБОТА : 
 1. 2 раб ( кк 6 , маг 63 ) , 16т кр ( 34 ) , мот ( 15 ) - медни катоди - талиман ( Галя
 2. 1 раб  ( Киро ) , 16Т кр ( 35 ) - метали - талиман ( Радостина
 3. 1 раб ( КТМ 10 ) - "Фукс "- скрап на 24 км
 4. 3 раб ( ткр 51 , ТА 4 , мот 35 ) - бояджии от 08.00 до 17.30 часа
 5. ТА 1 - обучение на " ГОТВАЛД " - от 08.00 до 17.30 часа