ПЪРВА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
  • 22 км  мк " БОГДАН " - кнюпели
  1. 5 раб ( маг 63 , 10т 26 , КТМ 8 , кк 3 , КТМ 5) , 20т 72 - експедитор ( Пепа ) , талиман 1 ( Галя ) , талиман 2 ( Красимира

Талиман 1 - на 20т 9 , Талиман 2 - на 20т 72

  • 23км  мк " ВОЛЖСКИЙ "- тръби
  1. 9 раб ( ткр 51, мр35, кк5, ТА4 , ТА 2 , кр34 , ткр50 , кк 4 , КТМ10) , 40т 73 , КЧамп ( 36 ) - талиман ( Елисавета )
  2. 9 раб ( КТМ 6, кр 14, Киро, ТА11, ТА14, кк6, КТМ9, маг 66 , 16т 45 ) , 40т 74  , КЧамп ( 42 ) - талиман ( Радостина )

Смяна от 05.30 до 17.30 часа

СТИФНА РАБОТА :
  1. 4 раб (  ТА 1 , ТА 5 , ТА 16 , ТА 3 ) , 10т 26 ( 9 ) - сяра - може да се продължи на контейнери
  2. 16т кр ( 11 ) , 1 раб ( ткр 48 ) - метали - талиман ( Донка )
  3. 16т кр 42 ( 35 ) - боядисване от 08.00 до 20.30