ПЪРВА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
 • 21 км  мк " АЛИ БЕЙ " - сяра насипно
 1. 1 раб ( 10т 26 ) , 10т 26 ( 16т 47 ) - смяна от 05.30 до 17.30 часа
 • 21А км  мк " НОМАД ИИГЪЛ " - д.материал
 1. Зенебоген ( КТМ 10 ) , 10т 24 ( 16т 45 ) - смяна от 05.30 до 17.30 часа
 • 23 км  мк " АЛТАР " - тръби
 1. 11 раб ( ткр 51, Та 11 , Киро Т, Та 14, КТМ 5 , кр 14 , кк 4 , 20т 72 , кк 3 , ТА 3 , Та 5) , РичСтакер ( кр 36) , 40т 73 - талиман ( Галя )
 2. 11 раб ( КТМ 6, Та 4, маг 63, Та 1 , Та 2, Та 16 , кк 5 , кк 6 , КТм 8 , КТМ 9 , кр 15 ) , РичСтакер ( кр 42) , 40т 74 - талиман ( Елисавета )

Смяна от 05.30 до 17.30 часа

 • 24 км   мк " ФОРТУНА " - д.материал
 1. КТМ ( 7 ) , 16т 46 - смяна от 05.30 до 17.30 часа
СТИФНА РАБОТА :
 1. 2 раб ( маг 66 , Киро А ) , мот ( 35 ) , 16т кр ( 34 ) - медни катоди - талиман ( Пепа )
 2. 100т 14 ( 20т 9 ) , 16т кр ( 11 )  , 16т кр ( 35 ) , ткран ( 50 ) - рула , метали - талиман ( Донка )