ПЪРВА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
 • 21 км  мк " НОМАД ИИГЪЛ " -д.материал
 1. КТМ ( 5 ) , КТМ ( 9 ) „ Зенебоген ( 16т 45  )
 • 24 км  мк " ФОРТУНА " - д.материал
 1. КТМ ( 7 ) , КТМ ( 8 ) , 16т 46
СТИФНА РАБОТА :
 1. 2 раб ( ткр 50 , 20т 9 ) , мот ( 15 ) , 16т кр ( 34 ) - медни аноди - талиман ( Донка )
 2. 2 раб ( мот 35 , КТМ 10 ) , мот ( 11 ) , 16т кр ( 35 ) - медни аноди - талиман ( Галя ) ще има 37 вагона
 3. Фукс ( кр 42 ) - д. материал , скрап
 4. 1 раб ( маг 63 ) , 16т кр ( 36 ) - метали
 5. КТМ 3 ( 6 ) , 16т 45 ( 40т 74 ) - скрап
 6. 2 ТА ( 1 , 3 ) - на терминала
 7.  7т кр ( 14 ) , 1,5т кк ( 4 ) - биг бекс на терминала - талиман ( Пепа )
 8. 2 раб ( 16т 47 , 10т 26 ) - метене на контейнери
 9. 3 раб ( ТА 11 , ТА 4 , ТА 5 ) , 1,5т кк ( 5 ) - скари в 49 маг
 10. 3 раб ( 40т 73 , ткр 51 , Киро Т. ) , 1,5т кк ( 6 ) - скари в 49 маг
 11. 4 раб ( кк 3 , ТА 16 , маг 66 , 20т 72 ) , 7т кр ( ТА 2 ) - полагане на скари на стифа
 12. Бутач ( Киро А. )