РАБОТНИЦИ - м."МАЙ" 2018 г.

Май 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Любен - - - - та - - - мк бб - - мк мк - - мк мк - - пч Т - - бб кс - - мк    
Найден - - - - от - - - мк мк - - мк мк - - мк мк - - пч Т - - бб пч - - от от -
Васил - - - - сп - - - мк мк - - мк мк - - мк мк - - пч от - - от от - - мк    
Георг Ген. - - - - от - - - мк мк - - мк мк - - мк мк - - пч бо - - бо кс - - мк    
Вальо - - - - га га - - пч мк - - та кн - - мк пч - - та Т - - бб кс - - га    
Андрей - - - - га - - - пч бб - - мк тр - - кн от - - пч от - - бб Т - - га    
Тодор - - - - та га - - пч бб - - мк кн - - мк пч - - та пч - - пи кс - - га    
Никола - - - - мк - - - Т пч - - мк от - - Т пч - - Т Т - - пи пч - - мк    
Петър Г. - - - - та га - - пч мк - - мк кн - - пи пи - - Т пч - - бб кс - - бо бо -
Атанас - - - - мк га - - сп от - - пи кн - - П пи - - та пи - - бб Т - - мк    
Вълчо - - - - га сп - - мк сп - - та пч - - кн пч - - Т пи - - бб пч - - га    
Георги Г. - - - - пч - - - тр мк - - пи мк - - пи пи - - Т пи - - пч Т - - мк    
Иван Д. - - - - мк - - - Ш пч - - мк мк - - Т пч - - Ш пи - - пи кс - - та    
Хюсеин - - - - от - - - мк мк - - пч Т - - пи пч - - та Т - - пч кс - - Ш    
Георги Ж. - - - - Ш - - - мк мк - - пч тр - - Ш пч - - Т кн - - пч пч - - та    
Господин - - - - та - - - Ш мк - - пи кн - - мк пч - - Т пч - - Ш кс - - та    
Слави - - - - Ш - - - пч мк - - та мк - - мк пч - - Т Т - - бб кс - - мк    
Иван В. - - - - та - - - мк от - - пч Т - - пи пи - - та Т - - от от - - от от -
Милен - - - - мк - - - Т мк - - та мк - - кн пч - - от от - - бб Т - - мк    
Владо - - - - та - - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - га    
Иван А. - - - - га - - - пч бб - - та мк - - кн пч - - Т пч - - бб кс - - га    
Йордан - - - - га - - - пч мк - - та пч - - Т от - - Т пч - - бб кс - - та    
Амза - - - - га - - - пч бб - - пч тр - - Т пч - - Т Т - - пч кс - - та    
Георги Т. - - - - пч - - - Т мк - - пи тр - - мк пч - - та кн - - бб пч - - та    
                                                               
Петко Т. - - - - А - - - А А - - А от - - от от - - от от - - А кс - - А    
Феим - - - - от - - - А А - - А А - - А А - - А А - - А кс - - А    
Ат.Стойков - - - - У - - - У У - - У У - - У У - - У У - - У кс - - У