РАБОТНИЦИ - м."ОКТОМВРИ"

Октомври 01 04 05 08 09 12 13 16 17 20 21 24 25 28 29
Любен зр бб бб бб Т та Т от от от от от от от от
Найден от мк мк бб Т мк пч мк пч от от от от от от
Васил мк мк мк сп мк мк пч мк пч Ш мк мк мк сп мк
Валентин от от от от от зр Т та ур зр зр ур мк та пч
Андрей шл бб бб Ш га та Т пи га пи пч мк ур мк от
Тодор шл бб бб Ш Т кс мк мк ур П пч ур та мк пч
Никола бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо от от от от от
Петър от от от бб га та Т пи пи Ш пч ур та мк пч
Красимир бб бб бб Ш Т мк пч пи пи пи зр мк ур зр зр
Атанас от сп та бб от от от от от от от от от от от
Вълчо сп пи мк бб га сп мк сп сп пи Т сп та мк сп
Г.Георгиев зр бб пи Ш пи мк пч пи пч зр зр мк мк мк пч
Иван Д. шл П П бб П мк П мк П зр П П зр П пч
Хюсеин шл П П П А П кс П пи П пч П мк та мк
Г.Желязков бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо
Господин шл Ш бб П пи П П П га пи П ур та мк пч
Слави зр П мк П П П мк та пч П зр П мк П мк
И.Василев кс пи та от от П мк та П П кс П мк мк мк
Г.Тодоров бб бб та Ш пи та Т Ш пч Ш пч зр мк мк пч
Милен пч зр бб Ш пи от Т / пч Ш зр мк ур та пч
И.Андреев бб бб та кс га мк Т зр га бо бо бо бо зр пч
Йордан бб бб та зр га мк Т пи га Ш зр мк ур та пч
Амза шл бб та зр га мк Т та пч зр пч мк зр та пч
Петко А А А А А А А А А А А А А А А
Феим А А А А А от от А А А А А А А А
Ат.Стойков А А А А А от от от от А А А А А А