РАБОТНИЦИ - м. "ЯНУАРИ"

Януари 08 09 12 13 16 17 20 21 24 25 28 29
Любен та пч пи пч Ш зр пч          
Найден от от мк пч Ш мк мк          
Васил мк бб мк пч Ш мк мк          
Валентин га пч мк пч от зр пч          
Андрей та пч Ш пч со со пч          
Тодор Ш пч пи пч от от от от от от от от
Никола та пч пи пч бо бо бо бо бо бо бо бо
Петър пч пи Ш пч со со пч          
Красимир от от от от со со пч          
Атанас пч пи сп пч Ш мк пч          
Вълчо П пч от от от от от от от от    
Г.Георгиев Ш пч мк пч мк мк пч          
И.Дойчев П мк мк мк мк со со          
Хюсеин мк пч Ш пч Т мк мк          
Г.Желязков Ш пч мк пч бо бо бо бо        
Господин га бб Ш пч пч мк мк          
Слави та пч мк пч со зр пч          
И.Василев мк бб от от от от пч          
Г.Тодоров от от бб пч П со пч          
Милен от от мк пч Ш зр пч          
И.Андреев та пч мк пч Ш со пч          
Йордан га от от от от от от от        
Амза га пч бб от от от от от от от    
П.Тодоров А от А А А А А          
Феим А А А А от от А          
Ат.Стойков А А А А А А А          
Балю пч пи Ш пч бб со пч          
П.Ангелов пч пи Ш пч П со пч          
Николай бб бб Ш пч Ш мк пч          
Марин бб бб мк пч бо бо пч          
Мехмед Р. Ш бб мк от бо бо бо          
Емин Р. бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо    
Мехмед Ю. Ш бб мк пч пч мк пч          
Мехмед Х. бо бо бо бо бо бо бо бо        
Димитър Н А П У С Н А Л        
Смаил - пч пи пч пч со пч