РАБОТНИЦИ - м. "ЯНУАРИ"

Януари 08 09 12 13 16 17 20 21 24 25 28 29
Любен та пч пи пч Ш зр пч от от от от от
Найден от от мк пч Ш мк мк пч мк от пч зр
Васил мк бб мк пч Ш мк мк пч мк пч со от
Валентин га пч мк пч от зр пч пч Ш бо бо бо
Андрей та пч Ш пч со со пч пч мк мк ? пи
Тодор Ш пч пи пч от от от от от от от от
Никола та пч пи пч бо бо бо бо бо бо бо бо
Петър пч пи Ш пч со со пч пч мк мк Ш пи
Красимир от от от от со со пч пч Ш пч пч зр
Атанас пч пи сп пч Ш мк пч пч пи об пч об
Вълчо П пч от от от от от от от от Т сп
Г.Георгиев Ш пч мк пч мк мк пч пч Ш пи зр пи
И.Дойчев П мк мк мк мк со со мк от от от от
Хюсеин мк пч Ш пч Т мк мк пч Т пи Т пч
Г.Желязков Ш пч мк пч бо бо бо бо со мк Т пи
Господин га бб Ш пч пч мк мк пч Ш пч бб пи
Слави та пч мк пч со зр пч со Т пч Т пч
И.Василев мк бб от от от от пч мк Т об Т об
Г.Тодоров от от бб пч П со пч пч бо бо бо бо
Милен от от мк пч Ш зр пч мк от пч Ш зр
И.Андреев та пч мк пч Ш со пч пч С пч бб зр
Йордан га от от от от от от от С пч Ш пч
Амза га пч бб от от от от от от от пч пи
П.Тодоров А от А А А А А А А А А А
Феим А А А А от от А А от А А А
Ат.Стойков А А А А А А А А А А А А
Балю пч пи Ш пч бб со пч пч С от Т Ш
П.Ангелов пч пи Ш пч П со пч пч пи пч Ш бб
Николай бб бб Ш пч Ш мк пч мк С пи Ш Т
Марин бб бб мк пч бо бо пч пч пи пч Ш Т
Мехмед Р. Ш бб мк от бо бо бо мк С пи Т пи
Емин Р. бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо
Мехмед Ю. Ш бб мк пч пч мк пч мк Ш пч зр Т
Мехмед Х. бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо
Димитър Н А П У С Н А Л - - - -
Смаил - пч пи пч пч со пч мк Ш пч бб Т