РАБОТНИЦИ-МАЙ

Май 01 02 03 04     07 08 09 10     13 14 15 16     19 20 21 22     25 26 27 28     31  
9   бж ко пч     сп Рс  Б  Б      Б  Б пч пч     рем ко Рс ко     ко сп кн ко     тб  
24   тим ко пч     От От От От     От От От От     От От От От     От От От От     От  
26 км бж пч пч     кню пч кню пч     лис пч пч пч     пч каш пч ко     сп кн ся дм     кн  
43   бж пч пч     пч ко сп рем     лис кню пч пч     От От От От     От От От От     От  
45   сп ко пч     От От От От     пч вз пч пч     пч ск тпл сп     сп сп сп От     кн  
46 кат тим От От     пч ко каш сп     лис кню пч пч     пч пч пч ко     ци кн От От     От  
47 дм кню пч пч     пч сп сп сп     лис кню пч пч     пч От От ци     Рс Рс Рс Рс     Рс  
50   кню пч пч     пч рул сп пч     вз тпл пч пч     пч пч тпл ци     ко пч кн пч     тб  
51 кат тим ко пч     пч сп каш пч     вз вз пч пч     тпл пч Рс Рс     ко пч ся тпл     тб  
63   кню пч пч     пч кат рем сп     лис кню пч тпл     пч ко пч кат     кн кн сп ся     кн  
66   кню пч пч     пч рул кню пч     к ко пч пч     пч пч пч ко     кн кн кт ся     кн  
72 км бж пч пч     кню сп кню кню     вз вз пч пч     пч ко пч сп     кн кн ся дм     кн  
73 об кню дм пч     кню ко кню рем     к ко пч пч     пч тпл пч ко     кн кн ци ци     кн  
74 кат кню ко пч     пч ко От От     к ко пч пч     пч ко пч ко     ко ци кн ко     тб  
вв5   пч пч пч     кат бут кню сп      Б  Б  Б  Б     От От От От     От От От От     От  
6 кат сп ко пч     пч рул кню пч     к ко  Б  Б     пч каш От От     От дм кн ко     тб  
7 дм бж дм пч     пч сп кат пч     вз пч пч мк     пч ко ск сп     д.м дм От От     От  
8   тим пч пч     сп ко каш пч     От От От От     От От От От     сп сп кт пч        
9   бж дм пч     пч ко сп пч     вз пч лис пч     От От От От     От дм дм дм     тб  
10 дм кню пч пч     кню сп сп сп     к ко пч пч     пч ск ск дм     ко сп сп сп     тб  
кр11   тим ко пч     рем рул кат пч     вз тпл От как     тпл пч пч ко     От рем пч ся     тб  
14 мк бж пвц пч     рем ко Рс Рс     Рс Рс Рс Рс     Рс Рс Рс Рс     ко тпл ся пч     тб  
15 кат тим пч пч     кат пч кню От     лис вз пч пч     пч ко пч кат     Рс Рс Рс Рс     Рс  
18   Б Б  Б     Б Б Б Б     Б Б Б Б     Б Б Б Б     Б Б Б Б     Б  
34 об бж пч пч     кат пч кню пч     к ко тпл пч     пч тпл пч кат     ко тпл кн ци     тб  
35   кню акт акт     кню рем кат тпл     вз пч От как     пч ко пч тпл     кн кн тпл пч     кн  
36   бж акт акт     От кат пч кню     к ко пч пч     пч пч тпл ко     пч кн кн тпл     тб  
42 кат сп ко пч     тпл кат тпл кню     лис Чмп лис тпл     сп От От От     ко сп сп ко     тб  
кк3 об бж пч пч     пч кат тпл пч     вз вз пч пч     пч ко пч сп     пч пч пч ко     кн  
4 мк кню пч пч     пч ко Рс Рс     Рс Рс Рс Рс     Рс Рс Рс Рс     ко пч ся пч     кн  
5 кат тим ко пч     пч сп каш пч     вз кню пч пч     пч рул пч ко     пч пч кт ко     тб  
6   бж пч пч     кат рем кню пч     к ко От пч     пч рул тпл кат     От пч пч ко     тб  
м35 кат кню пч пч     пч рул пч кню     вз вз пч пч     пч каш Рс Рс     кн кн пч ко     тб  
ТА1 об кню ко пч     пч Рс пч кню     к ко пч пч     рем рем Рс Рс     ко рем кн дм     тб  
2 об бж ко пч     пч Чам кню пч     к ко пч пч     пч каш кз ко     ко ци кн ко     тб  
3   кз ко акт     рем пч кат пч     к ко пч рем     пч ко пч ко     ко рем кн кз     кн  
4 об бж акт кз     рем ко сп пч     к ко рем пч     пч ко Рс Рс     ко рем кн ко     тб  
5   кню пч кз     рем ко пч кз     пч кню пч кз     пч ко кз ко     кн кн кт ко     кн  
11 об бж ко пч     рем ко пч пч     к ко пч рем     пч каш От От     От дм кн ко     тб  
14   бж пвц акт     пч ко тпл пч     к ко пч пч     пч ко пч ко     кн дм ци ко     тб  
16   кз ко пч     пч ко пч кз     вз ск пч мк     пч ко пч ко     ко тпл кн ся     кн  
К.А.   бж пч пч     бут ко каш тпл     вз кню пч пч     пч ко пч тпл     кн кн кт ко     тб