Списък

14.01.2014 09:15

Прави се списък на работниците и служителите които ще преминават и от източният портал. За справка - Н. смяната или Петя