ТАЛИМАНИ-ЮНИ

Юни 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Галя кн кн  /     кк вз вз тп      k тр ма тп      Б  Б  Б  Б      Б  Б  Б  Б     ко  
Донка тп кн  /     тп тр  /  /     мк тп ма Пв      Б  Б  Б  Б      Б  Б мк ко     тр  
Ели тр тп мк     тр дм вз бб      к тр тп мк     ко тр тр       ко мк тр тр     ко  
Краси кн мк /     тр вз  / кн     От От От От     От От От От     От От От От     От  
Пепа кн кн тл     / тр  / кн     тп мк Пв дм     ко тр тр       ко ру тр ко     тр  
Радост тр мк /     / ли вз дм     От От От От     От От От От     От От От От     От  
Стефка 12 12 12     Рс Бн вз дм     От От От От     От От От От     От От От