ТАЛИМАНИ - март

МАРТ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Галя Г.   От   От От     От От От От      Б   Б   Б   Б     кат  / кню алу      /  / тпл  /    
Донка И.    /   кон тпл     кню кню каш  /     От От От От     каш тпл кню кон      / тпл  /  /    
Красимира    /   кон кню     кню кню  / тпл     кон  /  / тпл      / мет алу кню      /  /  / тпл    
Пепа Д.    /   кню кон     обр кню каш  /     кон  /  / Чамп      / мет  / кон     тпл  /  /  /    
Радостина    /   кню кон     кню тпл  / кон     дек  /  / кон     тпл  / кню   /      /  /  /  /    
Стефка М.         кню     От От тпл кон     Чамп  /  / кон      / мет алу кню      /  Б   Б  Б    
Елисавета с м я н а     "   Б   "  /     тпл  /  / кон      / мет тпл алу      / Мпр  /  /