ВТОРА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
  • 22км   мк "БАТИЯ" - метали
  1. 6 раб ( Ткр 51 , ткр 50 , мр 35 , кр 11 , кк 3 , кк 5 ) , КТМ ( 9 ) , 2 ТА ( 16 ,  Киро ) , 20т 9 ( 43 )- талимани ( Пепа , Красимира )
  2. 5 раб ( 16т 46 , маг 63 , 16т 47 , КТМ 7 , 10т26 ) , 7т кр ( 15 ) , 20т 72 - талиман ( Радостина )

Нормална смяна от 14.00 до 22.30 часа

  • 23км   мк "ЕЛОИС" - контейнери
  1. 3 раб ( кр 36 , 40т 73 , кк 6  ) , 100т 14 ( TA 1 ) , 3 ТА ( 4 , 11 , 14  ) - талиман ( Галя )
  2. 4 раб ( КТМ 6 , кр 34 , КТМ 10 , маг 66 ) , 40т 74 , 2 ТА ( 2 , 3 ) - талиман ( Вагоноописвач

Смяна от 22.30 до 05.30 часа

СТИФНА РАБОТА :
  1. Фукс ( 16т 45 ) , Ктм 3 ( 8 ) - приемат скрап
  2. 16т кр ( 42 ) , 16т кр ( 35 ) - талиман ( Вагоноописвач
  3. 1 ТА ( 5 ) - скенер