ВТОРА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
 • 22 км   мк "БАТИЯ" - метали
 1. 5 раб ( 16т 46 , маг 63 , 16т 47 , кк 5 , Киро ) , 20т 9 ( 16т 43 ) - талиман ( от кантара )
 2. 5 раб ( Ткр 51 , 16т 45 , мр 35 , кк 3  , ТА 5 ) , 16т кр ( 35 ) , 7т кр ( 15 ) , 20т 72 - талиман ( Галя
 • 23 км   мк " ЕКВАТОР " - контейнери
 1. 3 раб ( кр 36 , 40т 73 , кк 6 ) , 100т 14 ( ТА 1 ) , 3 ТА ( 4 , 11 , 14 ) - талиман ( Красимира )
 2. 4 раб ( КТМ 6 , кр 34 , КТМ 10 , маг 66 ) , 40т 74 , 2 ТА ( 2 , 3 ) - талиман ( Радостина )

Кораба е с работно време от 17.30 до 05.30 часа ( включително и талиманите )

СТИФНА РАБОТА :
 1. Конт Чамп ( кр 42 ) - талиман ( Станислава )
 2. 1 раб ( ткр 50 ) , 16т кр ( 11 ) - метали
 3. 16т 45 ( 10т 26  ) КТМ 3 ( 7 )- скрап
 4. 1 ТА ( 16 ) - скенер
 5. КТМ ( 9 ) - д.материал