ВТОРА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
  • 22км  мк " НАЗИМ БЕЙ " - контейнери от камиони
  1. 3 раб ( ткр 51 , ТА 4 , маг 66 ) , 100т 14 ( 9 )  - талиман 1 ( Галя )  , талиман 2 ( Радостина )

Точката  е  от 17.30 до 05.30 часа , а талиман 1 - от 14.00 часа , талиман 2 - от 22.30 часа

  • 23 км  мк " ЕДИНБУРГ " - тръби - инструктаж в нарядната от 17.00 часа
  1. 10 раб ( 16т46, кр34 , кр35, кк3 , мот35, КТМ 5, КТМ 7, ТА 5, кк5, Киро) , 40т73 , РичСтакер ( кр 36 ) - талиман ( Елисавета )
  2. 10 раб ( ТА1, ТА3, ТА16, маг63, 20т72, 10т26, КТМ8, ТА 14, КТМ9, ткр50) , 40т74 , РичСтакер ( кр 42 ) - талиман (Красимира)

Точките и талиманите са от 17.30 до 05.30 часа

СТИФНА РАБОТА :
  1. 16т кр ( 11 ) , 16т кр ( 14 ) - метали - талиман ( Донка )
  2. 1 ТА ( 2 ) - на терминала
  3. Фукс ( КТМ 10 ) - скрап на 24км
  4. 16т 45 , КТМ 3 ( КТМ 6 ) - скрап на 21км
  5. 2 раб ( кк 6 , ТА 11 ) , 1,5т кк ( 4 ) - ленти в 49 магазия