ВТОРА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
  • 21 км  мк " АРМОНИ " - д. материал
  1. КТМ ( 8 ) , КТМ ( 7 ) , Зенебоген ( 16т 45  ) - смяна от 17.30 до 05.30 часа
  • 22 км   мк " ЛЕНА КОЛЕВА " - метали 
  1. 6 раб ( Та 1 , Та 14 , 40т 74 , 16т 46 , 40т 73 , Весо ) , 20т 72 , 2 ТА ( 4 , 3 ) , 16т кр ( 42 ) - талиман 1 ( Пепа ) , талиман 2 ( Галя )
  2. 5 раб ( КТМ 6 , Киро-нов , кр 15 , 16т 47 , Ктм 9 ) , 20т 9 , 16т кр ( 34 ) , 16т кр ( 36 ) - талиман 1 ( Елисавета ) , талиман 2 ( Радост )

Смяна за бригадите от 17.30 до 05.30 часа . Талиман 1 - от 14.00 ч , Талиман 2 - от 22.30 ч

СТИФНА РАБОТА :
  1. ТА ( 5 ) - концентрат през кантар - от 22.30 до 05.30 часа
  2. 4 раб ( кр 35 , 10т 26 , маг 66 , кк 3  ) , Зенебоген ( КНТ ) - концентрат - смяна от 17.30 до 05.30 часа
  3. Фукс ( КТМ 10 ) - приема скрап на 21 и 24 км
  4. Свободните на почистване в 69 маг