ВТОРА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
  • 21 км  мк "РАНУС" - д.материал
  1. 1 раб ( ткр 51 ) , КТМ ( 8 ) , КТМ ( 10 ) , 10т 26  - смяна от 17.30 до 05.30 часа
  • 23 км  мк " ВОЛЖСКИЙ " - тръби - Инструктаж в 17.00 часа
  1. 12 раб ( ТА 4 , ТА 14 , ТА 2 , кк 4 , кр 14 , 20т 9 , КТМ 7 , КТМ 9 , КТМ 5 , 16т 46 , ТА 3 , Киро Т. ) , 42т кр ( 42 ) , 40т 73 - талиман ( Пепа )
  2. 12 раб ( КТМ 6 ,  кр 34 , ТА 5 , 20т 72 , кр 15 , ТА 11 , ткр 48 , 16т 47 , ТА 1 , Весо , мот 35 , ткр 50 ) , 45т кр ( 36 ) , 40т 74 - талиман ( Елисавета )

Смяна за работниците от 17.30 д0 05.30 часа . Смяна за талиманите от 22.30 до 05.30 часа

  • 24 км  мк " ФОРТУНА " - д.материал
  1. Чака товар
СТИФНА РАБОТА :
  1. 2 раб ( кк 6 , кк 5 ) , 16т кр ( 11 ) , 16т кр ( 35 ) , 1 ТА ( 16 ) , 10т 24 ( 45 ) - катанка на вагони
  2. Фукс ( ) - приема скрап , д.материал
  3. 2 раб ( кк 3 , маг 63 ) , 1,5т кк ( Киро А. ) - скари в 49 маг.( ако има )