Втора смяна

  • 22 км мк " СИЛВИЯ " - метали

1.  6 раб( Ткр 51, кр 14, 10т 24, КТМ 5, КТМ 10, кк 3) , 20т 9 ( 40т 74) , 2ТА ( 11 , 16 ) , 16т кр 18

- 2 тал. - Красимира и Пепа Д.

 

2.  5 раб ( кр 15 , кк 6, 16т 46, маг. 66 кк 4 ) , 20т 72  

- тал. - Галя Г.

Нормална смяна - от 14.00 до 22.30 ч 

 

  • 23 км  мк " MATILDE A " - контейнери

1.  4 раб ( КТМ 6, маг. 63, кр 11, КТМ 7 ) , 40т 73 , 2ТА ( 1, 2

 

2.  3 раб ( 16т 45, кр 42, КТМ 9 ) , 100т 14 ( 16т 43) , 3ТА ( 5, 14, мот 44 )

Смяна - от 17.30 до 05.30 ч

 

Талиманите са както следва : от 14.00 до 22.30 - 1 т- Донка+Радостина

                                                                                      2 т - Илка

                                                     от 22.30 до 05.30 - 1т - Пепа К.

                                                                                      2 т - Стефка