ВТОРА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА:
  • 21 км  мк" ДОХЕЙНА" - скрап

1.  4 раб ( КТМ 6 , кк 4 , кр 15 , мот 44 ) , 10т 24 , 16т 45 - 2 ваг.  гресиране на паяците -нормална смяна

 

СТИФНА РАБОТА:
1.  16т кр ( 34 ) - метали на КНТ
 

2.   1 ТА ( 11 )- конт. с концентрат през кантар - 14.00 - 22.30 ч - талиман ( Красимира )

3.   1ТА ( 5 )- конт. с  ---------"---------------   - 22.30 - 05.30 ч

4.   1 раб ( магн. 63 ) , магнитен кран ( 66 ) - конт. за катоди - талиман ( Радостина )

5.   1ТА ( 1 ) скенер

6.   16т кр ( 11 ) , КТМ ( 5 )- метали , зърно - талиман ( Пепа Д.)

7.   2раб ( КТМ 9 , ТА 2 ) , 2 укрепв. ( кк3 , кк6 ) - сортиране на д. материал 

8.   Талиман ( Стефка)- автокантар , талиман ( Пепа К.)- оловен к-т 

9    Талиман ( Донка )от 19.30 - 22.30 на КонтЧамп

10. Почистване на кабините на 50 ,51 , 63 ,64 ,65 ,66 кранове ( 16т 43,46 ,20т 51,72 , 40т 73 )- В. Топчийски

11.  ТА 16 , КТМ 10 , 16т кр 42 , КТМ 7 - Мех. Мерсинков

12. 4 раб ( ТА 3, ТА 14 , кр 18 , 40т 74 ) 7т кр 14 ( четка )- 50 маг почистване