ЗАПОВЕД НА К.Д.П. - Ж.ДЕРЕЛИЕВ

10.04.2014 10:46

Считано от днес 10.04.2014год. всички празни контейнери пристигнали в Порта с камиони от вън , се задължават да бъдат проверявани.За целта когато се приема празен контейнер водача на камиона го отваря за преглед от нас. Зачестили са претенциите на фирмите че има повредени контейнери от нас. Спедиторите и фирмите доставящи празни контейнери са запознати с тази заповед.