ДНЕВНА СМЯНА НА 02.02.2015 г.

ВСИЧКИ В НАРЯДНАТА ЗА ПОДПИС В 07.30 ч.!!!

КОРАБНА РАБОТА:

21км м/к "Бирч"- сяра
 16т45, 10т24 и 20т72, 10т26.
 
22км м/к "Иджиткан"- контейнери
 1. 16т46, ткр50, КТМ8, "Готвалд"/Михаил/, ТА/4, 6/, талиман - Росица.
 2. 40т73, кр34, Янко, 16т43, "Готвалд"/ТА1/, ТА/см."Б"/, талиман - Галя.
Ако , или след като завърши, точките правят втора точка на тръбите!!!
 
23км м/к "Атлантик Дейзи"- тръби
 КТМ6, 16т47, ткр51, кр35, кк3, мот35, КТМ10, Николай, кк5, КТМ5, КТМ9, "Ферари"/кр36/, 40т74, талимани - Галина и Ели.
 

СТИФНА РАБОТА:

 1. 17км - 16т кр/15/, ТА11-мафи.
 2. 32км - 16т кр/Щерион/.
 3. Хладилен склад - 16т кр/14/, елкар/кк4/, ТА4-мафи, ако е свършил контейнеровоза.
 4. ТА14/мафи/, "Зенебоген" от КНТ - скрап през кантар.
 5. маг63, кк6, 16т кр/18/, Хели/2/, медни катоди, талиман - Пепа.
 6. "Контчамп"/кр42/ - на терминала.
   Останалите, ще видим утре на място!!!