ИЗВЪНРЕДНА РАБОТА

ЗА ВТОРА СМЯНА:
20т ел кран ( 73 ) за 31 км - кнюпели
смяната е от 14.00 до 22.30 часа
ЗА НОЩНА СМЯНА:
1.  3 раб ( КТМ 10 , 10т 24 , КТМ 6 ) , 100т 14 ( 16т 43 ) , 3 ТА ( 2 , 4 , 11 )  - контейнери на мк " ЕКВАТОР "
смяната е от 17.30 до 05.30 часа
 
ако сте видяли плана напишете тук