ПРАЗНИЧНА РАБОТА

КОРАБНА РАБОТА :
  • 21 км  мк "БЛУ СКАЙ " - д материал
  1. КТМ 7 , КТМ 10 , 16т 47 - Смяна от 17.30 до 05.30 часа
  • 23 км  мк " ХАНА М " - оборудване
  1. 3 раб ( кр 14 , кк 4 , 10т 26 ) , 20т 72 - Смяна от 17.30 до 05.30 часа
  • 24 км  мк " ИНДУСТРИАЛ ХЕДЛАНД " - техн. имущество
  1. 4 раб ( ТА 1 , ТА 4 , кк 3 , ТА 11 ) , 16т кр ( ТА 2 ) , мот ( кр 34 ) - талиман ( Галя )- Втора смяна
  • 31 км  мк " БОЛОМАН " - медни катоди 
  1. 5 раб ( КТМ 6 , ткр 51 , 16т 46 , мот 35 , кк5 ) , 7т кр ( 42 ) , мот ( кр 15 ) , 20т елкр ( 74

Смяна от 08.00 до 20.00 часа