ПЪРВА И РЕДОВНА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА:
  • 23 км  мк " МSC EQUATOR " - контейнери 

1.  3 раб ( маг 63 , 10т 24 , 16т 45 ) , 100т 14 ( 16т 43 ) , 3 ТА ( 3 ,5 , 11) - талиман ( Илка )

2. 4 раб ( кр 34 , Та 1 , ткр 50 , кр 42 ) , 40т 74 , 2 ТА ( 4 , 16 ) - талиман ( Донка )

Смяна от 08.00 до 17.30 часа и талиманите

До заставане на кораба - зареждане с контейнери за катоди и митническа проверка.

  • 30 км  мк "ЛЕНА КОЛЕВА "– кнюпели

1.  2 раб ( 16т 46 , маг 66 ) , 20т 72 - талиман ( Красимира )

2.  2 раб (  кр 14 , КТМ 9 ) , 20т 73 - талиман ( Радостина )

СТИФНА РАБОТА:
1.  Водач на Ридчстакер ( ТА 2 ) - талиман ( Стефка ) -от 08.00 до 17.30 часа
2.  2 раб ( кк 6 , КТМ 7 ) , мот ( 35 ) , 16т кр ( 15 ) - медни катоди - талиман ( ??? )
3.  16т кр ( 18 ) - метали на КНТ
4.  16т 45 - скрап от кораба на 23 км
5.  4 раб ( КТМ 6 ,  5 , 10 , кр 11)  - конт. терминал - деконтейнеризация - от 08.00 до 17.30 часа
6.  5 раб ( та 5 , 10т 24 , ТА 16 , та 1 , ткр 50 ) , 1,5т кк ( кр 34 ) , 1 ТА ( 3 ) - на митническото хале от 09.30 часа( точката е от 23км )
7.  16т кр ( 18 ) , 1 ТА ( 14 )  - извозват щипката на Зенебогена на КНТ