ПЪРВА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА :
 • 21 км   мк " Йоханна" - скрап
 1. 2 раб ( маг 63 , КТМ 9 ) , 10т 24 , 16т 45
 • 31 км  мк "Сон 1 " - медни катоди 
 1. 4 раб ( кк 6 , 40т 73 , 16т 46 , КТМ 10 ) , мот ( кр 18 ) , мот ( 44 ) -  смяна от 08.00 до 20.00 часа
СТИФНА РАБОТА : 
 1. 16т кр ( 11 ) - медни катоди на КНТ
 2. 7т кр ( 14 ) , 1,5т кк ( 15 ) - палети , метали - талиман ( Донка
 3. 2ТА ( 1 , 16 )  - контейнери зареждане
 4. 4 раб ( маг 66 , ткр 51 , ткр 50 , КТМ 8 ) , "Зенебоген " - оловен к-т - талиман ( Галя
 5. 1 ТА ( 5 ) теглене на контейнери - талиман ( Красимира
 6. 4 раб ( 20т9 , 40т 74 , мот 35 , кк 3 ) - сортиране на д. материал
 7. 2 раб ( ТА 2 , КТМ 6 ) - помпата за вода на 24км
 8. 8 раб ( 20т 72 , 16т 47 , КТМ 5 , 7 , кк 4 , ТА 3 , 4 , 11 ) почистване на 22 магазия ( КНТ)на гребла