ПЪРВА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
 • 21 км  мк " НАВАЛ " - скрап
 1. 1 раб ( ткр 51 ) , 10т 24 ( 16т 47 ) , КТМ 3 ( КТМ 7
 2. 1 раб ( кк 5 ) , 16т 45 ( 20т 72 ) , " Фукс" ( КТМ 10 )
 • 23 км   мк " ЕКВАТОР " - контейнери
 1. 4 раб ( Киро , кр 14 , кк 4 , 16т 43 ) , 40т 73 , 2 ТА ( 4 , 5 ) - талиман ( Пепа
 2. 3 раб ( 16т 46 , КТМ 8 , КТМ 9 ) , 40т 74 , 3 ТА ( 11 , 14 , 16 ) - талиман ( Красимира
СТИФНА РАБОТА :
 1. 2 раб ( кк 3 , маг 63 ) , 16т кр ( 36 ) , мот ( 42 ) - медни катоди - талиман ( Елисавета )
 2. 3 раб ( КТМ 6 , мр 35 , Маг 66 ) , ткр ( 50 ) , 16т кр ( 11 ) - метали и митн. проверка - талиман ( Галя )
 3. Водач на РидчСтакер ( ТА 2 )- камиони -стиф с талиман ( Станислава )
 4. 1 ТА ( 3 ) , 7т кр ( 15 ) - за пренасяне на части от КНТ
 5. Талиман ( Радостина ) , Експедитор ( Стефка ) - на КНТ кнюпели от стиф с техни точки
 6. Бутач ( КТМ 5  )
 7. Двамата "автокрановика" - да дойдат от 08.00 часа за изпита в ПУЦ-а