ПЪРВА СМЯНА :

СТИФНА РАБОТА :
 1. 2 раб ( кр 36 , ткр 51  ) , 16т кр ( 14 ) , мот ( 4 ) - медни катоди - талиман ( Елисавета )
 2. 2 ТА ( 11 , 14 ) - терминала - от 08 до 17.30 часа
 3. Фукс ( 16т 45 ) , КТМ 3 ( 8 ) - скрап
 4. Зенебоген ( КТМ 10 ) - скрап
 5. КТМ ( 7 ) - пясъка в града - от 07.30 до 19.30 часа
 6. 1 ТА ( 4 ) , 16т кр ( 42 ) - контейнери от КНТ
 7. 4 раб ( кк 3 , КТМ 5 , маг 66 , Киро  ) , 7ткр ( 35) - скари в 49 маг
 8. 4 раб ( кк 6 , КТМ 6 , ТА 2 , ТА 3 ) , мот ( 11 ) - скари в 49 маг
 9. 1 раб ( маг 63 ) , 16т кр ( 34 ) - метали - талиман ( Пепа )
 10. 1 раб ( кк 5 ) - с "Щил" - В. Стойчев
 11. 1 раб ( ТА 1 ) - помпата на 24 км - ботуши
 12. Останалите на Арея "А" ( стифа за тръбите )