ПЪРВА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
 • 21км  мк " Сейнт Елена " - д материал

Трябва да е завършил до сутринта,ако не ще го плануваме на место.

 • 22км  мк " Калели Ана " - бетонно желязо
 1. 6 раб ( 16т 47 , 10т 24 , кк 3 , кк 4 , КТМ 8 , ТА 5 ) , 20т 72 - талиман ( Илка
 • 23км  мк " Матилде А " - контейнери - 390дв
 1. 3 раб ( КТМ 6 , КТМ 5 , КТМ 10 ) , 100т 14 ( 20т 9 ) , 3 ТА ( 1 , 2 , 3 ) - талиман ( Радостина
 2. 4 раб ( 16т 46 , маг 63 , мот 35 , КТМ 7 ) , 40т 74 , 2 ТА ( 4 , 11 ) - талиман ( Пепа

Както пише в другият план , работното време ще го определяме на место сутринта.

СТИФНА РАБОТА :
 1. 16т кр ( 11 ) - медни катоди на КНТ 
 2. 16т кр ( 34 ) , 16т кр ( 35 ) - метали на КНТ ( листи на Промет Стиил
 3. 16т 45 - скрап 
 4. 3 раб ( ткр 51 , ткр 50 , кр 15 ) , Зенебоген ( КНТ ) , БобКат ( КНТ ) - оловен к-т - талиман ( Донка
 5. 4 раб ( мот 44 , 40т 73 , кк 6 , маг 66 ) , 1,5т кк ( кр 14 ) - деконтейнеризация
 6. 1 раб ( ?? ) , 16т кр ( ?? ) - метали - талиман ( Красимира )  ----тази точка ще я съвместяваме
 7. КТМ  ( 9 ) - приема зърно