м. Март - ПЪРВА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА:
  • 22 км  мк " Батия " - кнюпели
  1. 5 раб ( мот 35 , КТМ 5 , кк 3 , КТМ 8 , кр 42 ) , 20т 9 - талиман ( Пепа
  2. 5 раб ( ТА 11 , КТМ 9 , 16т 46  , кр 35 , маг 66 ) , 20т 72 - талиман ( Красимира

Експедитор за двете точки ( Донка 

Предполага се , че ще останат около 1 600 - 1 700 т -- но ще са в един хамбар ( оправни стифадори ) Ако се наложи ще работим с една точка .

СТИФНА РАБОТА :
  1. 16т кр ( 18 ) , тил кр ( 50 ) - метали - талиман ( Радостина
  2. КТМ ( 6 ) , КТМ ( 7 ) - приемат зърно
  3. 16т 45 , КТМ ( ТА 1 ) - скрап  
  4. 2 ТА ( 2 , 3 ) - контейнери зареждане 
  5. 16т кр ( 15 ) - КНТ метали
  6. Свободните работници на почистване :

 а) 8 раб ( кр 11 , 10т 24 , кк 4 , ТА 4 , ткр 51 , 16т 47 , кк 5 , 40т 74 , кр 34) , КТМ ( 10 ) - 21 км клетката за сяра

ОЧАКВАНИ КОРАБИ :

мк  " Orawa "- 35 000 т -пшеница - за 10.03.2014г

мк  " Маtilde A " - товари в порт Амбарли

мк  " Еквартор " - стои на рейда пред порт Амбарли

мк  " Силвия " - пред Керч - отива да товари в Мариопул