ПЪРВА СМЯНА за 31.03.2014 год

КОРАБНА РАБОТА :
  • 31 км  мк " Силвия "
  1. 5 раб ( КТМ 6 , 10т 24 , кр 42 , ТА 2 , мот 35 ) , 20т елкр ( 40т 73 ) -кнюпели
СТИФНА РАБОТА : 
ОТПАДНА- Няма да се работят катоди от нас