ПЪРВА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА:
  • 21км  мк " Дохейна " - скрап

1.  2 раб ( 40т 74 , 16т 46 ) , 10т 24 , 16т 45 - работниците и крановиците да се сменят по време на храна за да се работи непрекъснато.

  • 23 км  мк "Матилде А" - контейнери

1.  2 раб ( КТМ 9 , маг. 66 ) , 100т 14 ( 16т 43), 3 ТА ( 2 ,3 ,5 ) - талиман ( Стефка )

2.  3 раб ( 20т 72 , кр 14 , кр 15 ) , 40т 73 , 2 та ( 11 , 16 ) - талиман ( Илка )

Смяната е от 05.30 до 17.30 часа

До заставането на кораба точките чистят под лентите на 67/69 магазии

СТИФНА РАБОТА:
1.  2 раб ( кк 6 ,КТМ 6 ) , мот ( кр 11 ) , 16т кр ( 34 ) - медни катоди - талиман ( Пепа К. )
2.  16т кр ( 18 )- метали на КНТ
3.  2 ТА ( 1 , 14 ) - оловен к-т през кантар - талиман ( Галя )
4.  Бутач ( КТМ 10 )
5.  Водач на Ридч стакер ( кр 42 ) - теглене на конт. - талиман ( Радостина )
6.  Талиман за кантара - Донка
6.  Почистване : 5 раб ( маг 63 , т кр 51 , КТМ 5 , 7 , кк 3 ) , 7т кр ( мот 44 )- метене на клетката от мед.к-т " 0 поле"
7.  4 раб , Хидравличен багер , бобкат - оловен концентрат - Точката е от КНТ