ПЪРВА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА :
  • 21 км  мк "ДОХЕЙНА"- скрап

1.  2 раб ( т кр 51 , КТМ 5) , 16т 45 , 10т 24 - непрекъсната работа дори и на храна !!!

КТМ 5 - ще бъде и бутач , ще приема и зърно

  • 23 км  мк "МАТИЛДЕ А" - контейнери 403 дв.

1.  3 раб ( КТМ 9 , маг 66 , Райко от 51 бр ) , 100т 14 ( 16т 43 ) , 3 ТА ( 2 , 3 , 5 ) - талиман ( Стефка )

2.  4 раб ( 20т 72 , кр 14 , кр 15 , кк3 ) , 40т 73 , 2 ТА ( 11 , 16 ) - талиман ( Илка )

Смяната е от 05.30 ч до ..... - сутринта ще преценим според остатъка контейнери

  • 31 км  мк "ЛЕНА КОЛЕВА" - кнюпели 12 000 тона

1.  2 раб (КТМ 6 , 10 ), 20т ел кран ( 40т 74

2.  2 раб ( КТМ 7 , кр 18 ), 20т ел кпан ( 16т 46 )

Експедитор за двете точки - Донка

СТИФНА РАБОТА :
1.  2 раб (  маг63 , кк 6  ) , мот ( 44 ) , 16т кр ( 42 ) - медни катоди - талиман ( Красимира)
2.  16т кр ( 11 ) метали на КНТ
3.  1 ТА (  1 ) - оловен к-т през кантар
4.  Водач на Ридч Стакер ( кр 34 ) - теглене на контейнери - талиман ( Галя )