ПЪРВА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА:
  • 23 км  мк " УЕСТЪРНДИИК "- контейнери около 80 дв

1.   3 раб ( т кр 51 , маг 63 , 10т 24 ) , 100т 14( 16т 43 ) , 3 ТА ( 3 , 5 , 11  ) - талиман ( Илка )

2.   4 раб ( кр 34 , Та 2 , т кр 50 , кр 42  ) , 40т 74 , 2 ТА ( 1 , 4 ) - талиман ( Галя )

До заставане на кораба бригадите почистват полето на 48 т.кр от оловен к-т

  • 30 км   мк " ЛЕНА КОЛЕВА"- кнюпели 12 000т

1.   2 раб ( КТМ 6 , КТМ 10 ) , 20т ел кр ( 72

2.   2 раб ( кр 18 , КТМ 7 ) , 20т ел кр ( 73

Експедитор за 2-те точки ( Донка )

СТИФНА РАБОТА:
1.   2 раб ( 16т 46 , КТМ 5 ) , 16т кр ( 11 ) , мот ( 14 ) - медни катоди - талиман ( Стефка )
2.   16т кр ( 15 ) -метали на КНТ 
3.   1 ТА ( 16 ) - скенер 
4.   16т 45- скрап от вагони 
5.   6 раб от външна фирма - платове
6. КАТ ( Бобкат) - завършване на оловния к-т
7.   КТМ ( 9 ) , 16т кр ( мот 44 ) - метали , зърно - талиман ( Красимира )