ПЪРВА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА:
 • 21 км мк " Санта Елена " - д. материал
 1. 2 раб ( КТМ 10 , маг 63 ) , хидр. багер - талиман ( Красимира
 2. 1 раб ( 16т 47 ) , 10т 24 - талиман ( Радостина
 • 22 км   мк " Т. Арктик " - контейнери
 1. 2 раб ( 20т 72 , кр 15 ) , 40т 73 - талиман ( вагоноописвач
 • 23 км  мк " Матилде А " - контейнери - около 400 бр с шифтингите
 1. 3 раб ( 16т 46 , мр 35 , ктм 8 ) , 100т 14 ( 9 ) , 3 ТА ( 4 , 5 , 11 ) - талиман ( Пепа
 2. 4 раб ( ткр 51 , маг 66 , КТМ 7 , КТМ 9 ) , 40т 74 , 2 ТА ( 2, 3 ) - талиман ( Донка)

На какво работно време ще работи кораба не се знае , но предполагам на 12 часа

СТИФНА РАБОТА: 
 1. 16т кр ( 14 )  -  медни катоди , метали на КНТ
 2. 2 раб ( КТМ 6 , кк 3 ) , мот ( кр 35 ) , 16т кр ( 11 ) - медни катоди - талиман ( Илка )  
 3. 16т 45 , КТМ ( КТМ 5 ) - скрап 
 4. 1 ТА ( 14 ) - скенер.