ПЪРВА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА:
 • 21 км  мк "Йоханна" - скрап
 1. 2 раб ( 16т 46 , КТМ 8 ) , 10т 24 , 16т 45 
 • 22 км   мк " Антдже " - оборудване 
 1. 5 раб ( ткр 51 , КТМ 9 , кр 35 , маг 63 ,  КТМ 10 ) , 16т кр ( 18 ) , 40т 73 - талиман ( Донка
 • 23 км   мк " Екватор " - контейнери
 1. 3 раб ( 20т 72 , кр 15, КТМ 5 ) , 100т 14 ( 9 и ТА 1) , 3 ТА ( 2, 3, 4 ) - талиман ( Радостина
 2. 4 раб ( КТМ 6 , кк4 , 16т 47 , кр 14 ) , 40т 74 , 2 ТА ( 5 , 11 ) - талиман ( Илка
СТИФНА РАБОТА:
 1. 2 раб ( кк 3 , КТМ 7 ) , мот ( 35 ) , 16т кр ( 11 ) - талиман ( Красимира
 2. 16т кр ( 44 ) - катоди на КНТ
 3. КонтЧамп ( кр 42) от 07.30 до 19.30 - талиман ( Пепа ) от 07.30 до 14.00 ч
 4. 4 раб ( маг 66 , ткр 50 , та 14 , кк 6 ) , Хидр. багер "Зенебоген" ( КНТ )- оловен к-т от вагони - талиман ( вагоноописвач )  На оловният к-т до 08.00 часа ще са от КНТ , след това сме ние 

ОЧАКВАНИ КОРАБИ:

м/v NAZIM BEY -2500 мт. Г.В ламарина на рулони на вагони

м/v EGE-M - 1100 мт. Г.В ламарина на рулони на вагони

м/v MPP SHIELD - оборудване -разтоварва – 9 каси