РАБОТНИЦИ - м. "ЯНУАРИ" 2018 г.

Януари 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 29
Любен Ж. - - -   пч мк - - мк пч - - мк тр - - мк пч - - мк мк от от от
Найден  - - - - мк мк - - шл мк - - мк мк - - мк мк - - мк мк мк бб от
Андрей - - - - мк та - - шв пч - - тр мк - - Ш мк - - мк мк пи бб пч
Валентин - - - - мк Ш - - та мк - - пч мк - - тр мк - - мк мк мк бб пч
Тодор К. - от - - от от - - мк пч - - тр мк - - мк мк - - мк мк пи бб бо
Никола  - - - - пч пи - - от от - - от от - - от от - - от от мк бб пч
Петър Г. - - - - мк та въ - шл та - - пч пи - - мк пч - - Ш мк Ш Ш пч
Атанас К. - - - - мк пи - - шл та - - пч пи - - пи мк - - мк от сп сп зр
Васил - - - - мк мк - - сп мк - - мк мк - - мк мк - - мк мк мк от пч
Вълчо - - - - тр Ш - - Ш пи - - тр мк - - от от - - от от от от сп
Петко Т. - - - - АУ АУ - - АУ АУ - - АУ АУ - - АУ АУ - - АУ АУ АУ ? АУ
Георги Ж. - - - - со та - - Ш пч - - тр пи - - мк пч - - Ш мк та пч пч
Хюсеин - - - - Ш Ш - - со пч - - Ш мк - - пи об - - мк мк та Ш пч
Иван Д. - - - - от от - - от от - - от от - - от от - - от от от от со
Господин - - - - пч пи - - Ш пч - - пч тр - - Ш мк - - мк мк мк бб зр
Слави - - - - пч та - - Ш пи - - Ш тр - - мк об - - мк мк та бб пч
Иван В. - - - - мк та - - пч та - - пч бо - - бо бо - - бо бо Ш бб пч
Милен - - - - пч пи - - шл та - - пч тр - - пи пч - - бб мк бо бо бо
Амза - - - - от от - - от от - - от от - - от от - - от от от от от
Владо Б. - - - - пч та - - пч та - - пч тр - - пи пч - - пч мк та бо бо
Иван А. - - - - тр Ш - - пч пи - - тр мк - - мк пч - - бб мк та бб пч
Йордан  - - - - пч Ш - - шл пи - - тр мк - - тр пч - - мк мк та ? пч
Димо Б. - - - - пч Ш - - шв та - - тр пи - - тр об - - мк мк пи - -
Димитър - - - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо бо бо бо
Ат.Стойков - - - - бо бо - - бо бо - - УР УР - - УР УР - - УР УР УР УР УР